Dorota Dudek

Urodzona w Gdańsku. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, uzyskane na kierunku – Europeistyka. Specjalność – Integracja europejska oraz System pomocy społecznej i socjalnej w Europie. Zawodowo przez 10 lat była pracownikiem szczebla zarządzającego na stanowisku Inspektora kontroli i nadzoru. Obecnie spełnia się i realizuje jako pracownik służby medycznej. Była członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej. Przez lata udzielała się w wolontariacie. We współpracy z osobami dobrej woli organizowała akcje charytatywne oraz zbiórki dla potrzebujących. Od 2019 roku jest wiceprzewodniczącą fundacji ” Ponad Horyzont Krzysztofa Wilkiela”.

W latach 2014-2018 miałam zaszczyt reprezentować Państwa w Radzie Miasta Gdańska. Mandat uzyskałam w okręgu nr 2 (Śródmieście). W tym czasie zasiadałam w komisji Kultury i turystyki pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej. Byłam również członkiem komisji Strategii i budżetu. Zainicjowałam między innymi pojawienie się biletomatów w komunikacji miejskiej. Byłam autorką wielu interpelacji. W czasie pełnienia mandatu Radnej nie opuściłam żadnej komisji oraz sesji. 100 % frekwencja i moje zaangażowanie to najlepsze i wiarygodne CV samorządowe.

Szanowni Państwo to WY mieszkańcy Gdańska będziecie wskazywali mi swoje potrzeby decydując o priorytetach ich realizacji. Pragnę zapewnić zrównoważony rozwój, podnieść jakość życia osób niepełnosprawnych, uporządkować zaniedbane obszary Gdańska, doświetlić miasto zieloną energią, kompleksowo a nie fragmentarycznie poprawić nawierzchnię dróg i chodników. Zamierzam postulować o przeznaczenie większej puli środków z  przeznaczeniem  na stypendia  dla dzieci i młodzieży.

Oddaję się do Państwa dyspozycji.
Polecam swoją osobę.

Dorota Dudek Dla Gdańska