Fundacja DLA GDAŃSKA

Nasze programy

Fundacja jest odpowiedzią na potrzeby społeczne i środowiskowe. Otwarcie Fundacji jest naturalnym krokiem rozwijającym naszą aktywność, który pozwoli nam rozszerzyć zakres i intensywność działań wpisanych w kulturę i wartości firmy.

Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży wymagającym leczenia i rehabilitacji, a także szeroko rozumiane wsparcie dla rodzin naszych pracowników oraz lokalnej społeczności. Pragniemy podnosić poziom życia, a także propagować postawę solidarności, współpracy i zaufania.

Czujemy się odpowiedzialni za wsparcie tych, którzy tego potrzebują. Szczególnie bliski jest nam temat dzieci i młodzieży, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie mogą cieszyć się życiem w pełni. Wiemy, że każda pomoc, nawet ta najdrobniejsza, potrafi zmienić czyjś świat. Na co dzień, jesteśmy mocno skupieni na biznesie, zyskach, celach, wyzwaniach, ale wiemy, że oprócz przychodów możemy generować też dobro i uśmiech. To bardzo motywuje nas do działania.

Drugim ważnym dla nas obszarem jest środowisko. W ramach Fundacji skupimy się na celach poprawy jakości życia ludzi i zwierząt, zachowaniu różnorodności biologicznej, a także edukowaniu i informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach dla środowiska i sposobach na ich zapobieganie w sposób holistyczny.

Naszym niezmiennym celem jest również angażowanie się w życie lokalnych społeczności, do których należymy. Finansowanie działań typu non-profit, organizacja wydarzeń kulturalnych, a także edukowanie i informowanie o ważnych kwestiach, w tym dotyczących zdrowia i relacji, stoi wysoko na liście naszych priorytetów. Będziemy też popularyzować aktywność fizyczną poprzez sponsorowanie zgrupowań i organizację wydarzeń sportowych.