• dalszy rozwój terenów rekreacyjnych od Ergo Areny do zbiornika retencyjnego przy ul. Orłowskiej;
  • remonty chodników i dróg osiedlowych, wymiana starych lamp ulicznych;
  • rewitalizacja zabytkowego Parku Przymorze u zbiegu ul. Chłopskiej i Pomorskiej;
  • zagospodarowanie terenów zielonych, stworzenie funkcji sportowych i rekreacyjnych wzdłuż Potoku Oliwskiego od ul. Subisława do ul. Chłopskiej;
  • rozwój biblioteki publicznej przy ul. Wejhera m.in. poprzez organizowanie warsztatów dla Seniorów poświęconych m.in. obsłudze komputera i innych nowoczesnych urządzeń;
  • stworzenie specjalnych wybiegów dla psów w okolicach terenów zielonych;
  • wspieranie odtworzenie historycznej zabudowy Jelitkowa, uporządkowanie wydm przy restauracji Parkowa oraz wsparcie dla odbudowy Mola;
  • rozwój sportu poprzez odblokowanie możliwości inwestycyjnych na terenie boiska, Champion przy przystanku SKM;
  • wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 89, Gimnazjum nr 49 oraz XII Liceum w doposażeniu w sprzęt dydaktyczny i sportowy;
  • termomodernizacja zespołu szkół (XII Liceum wraz z XV Gimnazjum);

 

 

Bardzo proszę o wsparcie i głos.