• ograniczenie ruchu drogowego w Starej Oliwie poprzez budowę Nowej Opackiej, pomiędzy AWF-em a TVP 3 Gdańsk oraz utworzenie jednego pasa ruchu na ul. Rybińskiego;
  • rozbudowa i remont Palmiarni (obiecywany od 10 lat!) wraz z odnową ogrodu botanicznego oraz rewitalizacją Parku Oliwskiego;
  • odnowienie placu przy ul. Husa oraz ul. Drzymały, poprzez nasadzenie zieleni, budowę chodników oraz placu zabaw, we współpracy z Radą Dzielnicy Oliwa;
  • generalny remont ul. Grottgera oraz wszystkich ulic w jej rozgałęzieniu;
  • budowa kompleksu sportowego "Kościerska" w 2015 roku. Już na dzień dzisiejszy udało mi się pozyskać około 1,5 mln. zł. na budowę boiska oraz zaplecza socjalnego;
  • ochrona Lasów Oliwskich by mogły służyć kolejnym pokoleniom. Będę przeciwdziałał powstawaniu nowych dróg asfaltowych oraz sztucznego oświetlenia na terenie lasów;
  • stworzenie Centrum Aktywizacji Seniora, gdzie będzie można m.in. uzyskać bezpłatne  porady prawne, uczyć się obsługi komputerów, korzystać z porad specjalistów, którzy przeciwdziałają  wyłudzeniom  i naciąganiu seniorów, przez  nieuczciwe instytucje finansowe i nie tylko;
  • budowa placu zabaw w Parku Oliwskim na tyłach budynku "Starej Wozowni" (przy Muzeum Etnograficznym) oraz utworzenie w nim miejsca warsztatowo – edukacyjnego dla mieszkańców i odwiedzających park;
  • budowa Drogi Zielonej z tunelem pod Pachołkiem oraz Nowej Spacerowej;

 

 

Bardzo proszę o wsparcie i głos.